Maria Barrientos, 7
08028 Barcelona
Tel.: 93 490 22 10
www.vitalic.cat
E-mail: info@vitalic.cat

Malgrat la creença popular, un tractament estètic no és un caprici: sempre hi ha una necessitat de sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, aporta aquesta seguretat que es transmet en el nostre comportament.

Si s'està patint una època d'estrès o nerviosisme, un tractament relaxant a base de massatges o aromateràpia pot aconseguir que ens desprenem d'aquest cansament físic i psicològic i que percebem la realitat de forma positiva. Una directriu que s'ha de tenir present és que més enllà de la imatge, hi ha la salut. Llavors penses en aquesta persona tan estimada i... Hi ha cap regal millor?

VOLVER